Gimmelift je naša tvorba. V záujme ochrany nášho priemyselného vlastníctva sme sa obrátili na patentový úrad v Maďarsku (SzTNH) so žiadosťou o zápis úžitkového vzoru.